• Juss for ledere 

      Georgsen, Kris; Skeie, Marita Bornø (Master thesis, 2022)
      Denne prosjektoppgaven omhandler identifisering og drøftinger av juridiske problemstillinger som ligger til grunn i denne casen. I oppgaven blir det drøftet tre juridiske problemstillinger. Den første er knyttet til ...