• Verdivurdering av Höegh LNG Holdings Ltd. 

      Halvorsen, Julie Ba; Skamo, Cathrine (Master thesis, 2017)
      Vi har gjort en verdivurdering av Höegh LNG Holdings basert på offentlig tilgjengelige regnskapstall per 31. Desember 2016 og sammenlignet den med selskapets markedsverdi på børs, USD 805 mill, den 18 Mai 2017. Som ...