• Fredrikke Marie Qvam - Gjennomslagskraft uten reel makt 

      Skadsem, Marte Karidatter (Master thesis, 2023)
      Jeg har i denne prosjektoppgaven ønsket å få innsikt i Fredrikke Marie Qvams gjennomslagskraft. Dette ved å analysere ulike egenskaper ved henne som er blitt trukket frem som sentrale opp mot teorier om makt og ledelse vi ...