• Kan konsulenter påvirke psykologisk trygghet i ledergrupper? 

      Seljeskog, Oskar; Moe, Hege Dyrhaug; Søllesvik, Ole Petter (Master thesis, 2023)
      Det brukes store beløp på konsulenttjenester i offentlige og private virksomheter i Norge. Det er imidlertid ofte vanskelig å dokumentere effekten av slike tjenester. Vi har i denne oppgaven ønsket å undersøke om det ...