• Why bother? Ekstrarolleatferd i et narrativt perspektiv 

      Searle, Mari Eggen; Røyrvik, Linda; Amundrud, Kaja (Master thesis, 2022)
      Hva driver de som yter mer enn de må på jobb? Vår studie startet med en undring over ekstrarolleatferd, som forskning viser at fører til prestasjoner i organisasjoner. Vi har valgt en narrativ tilnærming i studiet. Vi ...