• DDCMHT måling ved Psykiatrisk klinikk 

      Ruud, Gro (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven har vært min prosjektoppgave i studieprogrammet Consulting ved Handelshøyskolen BI. Bakgrunn for oppgaven var et ønske om å undersøke behandlingstilbudet psykisk helsevern har til pasienter med rusproblematikk ...