• Forenkle og forbedre samhandlingen mellom pasienter og helsevesenet 

      Stokke, Alfhild; Rosted, Bjarne; Funderud, Thor (Student paper, others, 2014-10-16)
      Pasienter i dag mangler enkle løsninger for å finne relevant informasjon fra det norske helsevesenet og andre involverte aktører ifm. innleggelser og behandlinger. Informasjon som pasientene kan ha behov for er i dag delvis ...