• Fastsettelse av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet 

      Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven handler om fastsetting av brutto grunnrenteinntekt i havbruksvirksomhet. Årlig bruttoinntekt skal settes til markedsverdien av solgt laks, ørret og regnbueørret, multiplisert med slaktevolum. Også inntekter ...