• Prissikringsstrategier for import av råkaffe i 2021 

      Refvik, Carl-Henrik Sirevaag; Lillegraven, Eli Johanne Wolden; Henriksen, Marlene (Master thesis, 2022)
      Det har vært høyt mediefokus i forbindelse med den markante økning i råvareprisen for matvareproduksjon, spesielt for grønne kaffebønner. Dette har medført økende press på bunnlinjen til en bransje som operer med små ...