• Fremme mestring i Jordmortjenesten - "Uten plaster på såret" 

      Rebnord, Linn Grøndal; Occhipinti, Kristin (Master thesis, 2023)
      Bakgrunn. I Askøy kommune følges 95% av kommunens gravide innbyggere opp av jordmor gjennom svangerskapet. Siden 2011 har jordmødre kartlagt den gravides psykiske helse, noe som er i tråd med Nasjonal faglig retningslinje ...