• Anvendt Økonomi for ledere- Bedrift og Marked 

      Poppe, Christian Koyama; Vikstøl, Thomas (Master thesis, 2023)
      Vi skal i denne oppgaven se nærmere på markedet for strøm. Først redegjøres det kort for strømmarkedet med fokus på Norge. Deretter forklares årsaker til prisendringer i strømmarkedet ved hjelp av tilbud og etterspørselskurver. ...