• Effektive team 

      Olsen, Margareth; Oxås, Anne (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven handler om hvordan en kan skape effektive team. Gjennom undervisningen på BI, ble vi introdusert for Hackman (2002) sine fem betingelser for effektive team. Vi ble da motivert til å sette blikket på egen ...