• Kartlegging av 2-åringer gjennom observasjon i barnehagen 

      Orø, Camilla Hjellset; Aurbakken, Anne Cathrine (Master thesis, 2023)
      Vi ønsket i dette prosjektet å finne ut i hvilken grad observasjon av 2 åringer i barnehagen i forkant av 2 års kontroll i helsestasjonen, ville gi oss bedre kunnskap om barnets samspillskompetanse, språklige og psykomotoriske ...