• Saksomkostninger i multinasjonale konsern 

      Nesheim Hauge, Marit (Master thesis, 2023)
      Formålet med denne oppgaven er å belyse problemstillinger rundt hvilke selskap i multinasjonale konsern som dekker / bokfører saksomkostninger, og eventuelle skattemessige konsekvenser. Bakgrunnen kan være relatert til at ...