• Virtuell ledelse i teateret 

      Michelet, Catherine (Master thesis, 2021)
      Jeg har i denne oppgaven undersøkt fenomenet virtuell ledelse i teateret. Jeg har basert min undersøkelse på konteksten av virtuell ledelse av teaterprøver til en forestilling ved Riksteatret. Problemstillingen jeg har ...