• Omorganisering APST 

      Medlie, Magne (Master thesis, 2022)
      APST (ambulant pedagogisk støtteteam) i Alta kommune har vært i drift i bare 5 år. I denne perioden har det vært relativt stor utskifting av ansatte i teamet og flere lederbytter. Samtidig ser det ut til at behovene i ...