• Anvendelse av sktl. §§ 13-1 og 13-2 på tykk kapitalisering 

      Martinsen, Ingrid Hustad (Master thesis, 2022)
      Tykk kapitalisering er når et morselskap velger å finansiere et datterselskap utelukkende eller med en svært høy grad av egenkapital. Dette til forskjell fra den mer kjente problematikken knyttet til tynn kapitalisering ...