• Nettofortjenestebaserte internprisingsmetoder 

      Malmedal, Roar (Master thesis, 2022)
      De nettofortjenestebaserte internprisingsmetodene blir brukt stadig oftere i praksis. Disse metodene har ulike anvendelsesområder og styrker/svakheter. TNM-metoden brukes typisk på transaksjoner som involverer ...