• Operasjonell risikostyring i Norges Bank 

      Larsen, Anne Gullhagen; Grutle, Peter (Master thesis, 2023)
      I denne prosjektoppgaven har vi undersøkt i hvilken grad den operasjonelle risikostyringen i Norges Bank er i tråd med komponentene og prinsippene i rammeverket The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway ...