• Hvordan gir og skaper mellomledere mening i endringsprosesser 

      Landbakk, Wenche Wathne; Grytting, Tina (Master thesis, 2023)
      Denne oppgaven handler om hvordan mellomledere gir og skaper mening i endringsprosesser. For å studere dette har vi intervjuet mellomledere i Trondheim kommune som nylig har gjennomført en større planlagt endring, ved ...