• Psykologisk trygghet i møte med omstilling 

      Kleven, Sissel (Master thesis, 2023)
      Denne studien har benyttet semistrukturerte intervjuer og det teoretiske rammeverket er basert på de fire temaene; få ting gjort, fremme læringsatferd, forbedre jobbopplevelsen og ledelse og lederskap (Edmondson & Bransby, ...