• Anvendt økonomi for ledere – Globale perspektiver 

      Johansen, Ragnhild (Master thesis, 2021)
      I denne oppgaven vil jeg ta for meg hva økonomisk historie er, og beskrive hovedtrekkene i verdens velstandsutvikling frem til i dag (oppgave 1a). Jeg vil også kort redegjøre for relevante faktorer som kan bidra til å ...