• Styringsrett eller oppsigelse 

      Johansen, Jarl Morten (Master thesis, 2022)
      Saken gjelder om arbeidstaker A som arbeidet i fast stilling etter AML §14-9 (Lovdata, AML) ved Meskvik kommune hadde krav på å fortsette i sin faste stilling med de avtalte ferieordninger som var gjort for hun A og ...