• Lillevik skole – Per “Psyko” Hansen 

      Dybdahl, Geir; Andersen, Monica Bjoland; Heien, Harald Kvalheim (Master thesis, 2022)
      I denne oppgaven har vi sett på oppsigelsesvernet i den offentlige skolen og tatt for oss ulike dommer som har endt med oppsigelse og dommer som har gitt læreren medhold. Vi drøftet med utgangspunkt i et oppdiktet faktum, ...