• Hvilke digitale aktiviteter kan medføre fast driftssted 

      Havneraas Giertsen, Joachim (Master thesis, 2021)
      Tema for oppgaven er hvilke digitale aktiviteter som kan beskattes etter reglene om fast driftssted. Hovedfokuset på oppgaven vil være hvilke digitale aktiviteter som kan utgjøre et forretningssted, når forretningsstedet ...