• Fordeling av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag 

      Haugsvær, Hege (Master thesis, 2021)
      Reglene om kreditfradrag er en metode for å avverge internasjonal dobbeltbeskatning. Metoden som sådan er internasjonalt anerkjent, og normalt overlates det til det enkelte lands nasjonale lovgivere å gi mer detaljerte ...