• Master in management - Anvendt økonomi for ledere 

      Harsjøen, Iver (Master thesis, 2023)
      Ett marked kan bestå av aktører som ønsker å kjøpe eller selge varer og tjenester. Markedets aktører søker hele tiden å maksimere sin profitt på salget, eller kjøpet. Prisen for en vare eller tjeneste bestemmes av ...