• Team PAW: En kvalitativ studie om teameffektivitet og psykologisk trygghet 

      Hanssen, Emel Brekke; Torske, Tone Andersson; Bay-Eriksson, Tonje (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven har vi benyttet kvalitativ metodikk for å undersøke om et utviklingsteam i Arbeids- og velferdsetaten oppfyller Hackmans kriterier for hva som kjennetegner et effektivt team (Hackman, 2002). Vi har også ...