• AØL Globale perspektiver 

   Hagen, Julie Iren (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg valgt å se på år 1921 og hvorfor Norge opplevde negativ økonomisk vekst i denne perioden. Som en forenkling til virkeligheten brukes modeller til å diskutere mulige årsaker til svingningene i ...
  • Bransjeerfaring, hva vil gi deg som kvinne en fordel? 

   Hagen, Julie Iren; Humstad, Mari Helen; Brovold, Mari (Master thesis, 2023)
   I denne prosjektoppgaven har vi sett på problemstillingen: “I hvilken grad påvirker bakgrunn fra henholdsvis kvinnedominert eller mannsdominert bransje oppfattelsen av en kvinnelig leder.” Det ble gjennomført et eksperiment ...