• Implementering av bærekraft i et samvirkelag i Coop 

      Håland, Roar Mikal (Master thesis, 2022)
      Samvirkelaget Coop Sørvest, som er del av Coop i Norge, har startet en prosess med styrking og systematisering av bærekraftsarbeidet i virksomheten, og proses-sen skal resultere i en bærekraftstrategi som kan vedtas av ...