• Trusselvurdering - al-Shabaab og norske interesser i Kenya 

      Granheim, Anders (Master thesis, 2022)
      Trusselvurderingen vurderer terrorgruppen al-Shabaab sin potensielle trussel mot norske interesser i Kenya. Vurderingen er en prediktiv analyse. Innledningsvis gis en introduksjon av terrororganisasjonen al-Shabaab og hva ...