• Internprising med særlig fokus på immatrielle eiendeler 

      Giertsen, Joachim Havneraas (Master thesis, 2022)
      Hovedformålet med oppgaven er å se nærmere på ulike problemstillinger som kan oppstå ved internprising av immaterielle eiendeler, blant annet hvilke skattepliktige som skal tilordnes profitt, hvilken internprisingsmetode ...