• Kildeskatt på utbytte til Norge 

      Gebremichael, Menbere Woldesenbet (Master thesis, 2021)
      I denne oppgaven skal jeg ta for meg kildeskatt på utbytte. Jeg ønsker å diskutere tre ulike avtaleformer som en utenlandsk aksjonær kan ilegges kildeskatt på og konkrete vurderinger i forbindelse med dette. Disse tre ...