• Stokkbakken omsorgssenter 

      Gaugstad Birkeland, Marthe; Halberg, Hanne Svean; Sodefjed, Angela (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven har vi forsøkt å finne kostnader og belyse hvilke effekter investering i velferdsteknologi kan ha innenfor helse- og omsorgssektoren. Problemstillingen handler om investering i digitalt tilsyn og sensorikk, ...