• Skatteetaten 

      Bjørndal, Frank Henrik; Juuhl, Monica; Garvik, Jeanette (Master thesis, 2022)
      Denne oppgaven er en avsluttende prosjektoppgave innenfor faget Endringsledelse ved Handelshøyskolen BI, Bergen. I denne oppgaven skal kandidatene se nærmere på en virksomhetsoverdragelse i Skatteetaten. Prosessen vi har ...