• Digitalisering og ledelse 

      Flateng, Wenche (Master thesis, 2022)
      Etter å ha vært med på oppstarten av digitaliseringen av Hallagerbakken skole dette året sitter jeg igjen med mange refleksjoner og mange tanker rundt videre prosess. Skolen var veldig moden for å digitaliseres, siden bruk ...