• Veien til suksess er brolagt med menneskelige ressurser 

      Klovning, Lene; Hope, Gunn Laila Dahsleng; Finsnes, Asbjørn (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven har vi ved hjelp av dybdeintervjuer og observasjoner undersøkt hvordan organisasjonskulturen er i en internasjonal organisasjon, og vi har forsøkt å analysere hvilken betydning de ansatte har for denne ...