• Ytringsklima som grunnmur 

      Feilberg-Jacobsen, Jannicke (Master thesis, 2023)
      Tema: Organisering/ gruppedynamikk/ kulturer Bakgrunn: For tre år siden begynte jeg som leder for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom i en av hovedstadens bydeler. Skolehelsetjenesten i denne bydelen er ...