• Forræderens kongstanke - en analyse av Vidkun Quislings lederskap 

      Volan, Ingeborg; Eriksson, Ane Gerda Zahl (Master thesis, 2023)
      I det følgende vil vi gjøre en analyse av hva som var Vidkun Quislings viktigste drivkraft som leder. For å belyse denne problemstillingen, har vi delt den i tre underproblemstillinger: UP1: I hvilken grad er Vidkun ...