• Organisasjonskultur og psykologisk trygghet 

      Chawla, Susann Anjuli; Eliassen, Vilde Dalebø (Master thesis, 2023)
      I denne oppgaven har vi hatt som formål å undersøke hvordan endringer i organisasjoner påvirker organisasjonskultur og psykologisk trygghet. Vi tar for oss en anonymisert bedrift, heretter omtalt som Bedriften. Bedriften ...