• Armlengdeprinsippet under press 

      El morabet, Nabil (Master thesis, 2022)
      Armlengdeprinsippet er under press som følge av den digitale revolusjonen. Globalinntektsfordeling har blitt vurdert som et alternativ for allokering av skatteprovenyet. I denne oppgaven skal jeg vurdere styrkene og ...