• Sirkulær omstilling i IKEA 

      Drabløs, Anita Cecilie (Master thesis, 2022)
      Formålet med oppgaven er få innsikt i hvordan IKEA jobber med omstillingen til en sirkulær økonomi, kunnskap om hva IKEA selv sier om denne omstillingen, samt å teste barrierer for sirkulær økonomi. I undersøkelsen tok ...