• Prosjektoppgave Bedrift og Marked 2023 - MAN5158 Anvendt økonomi 

      Nordenstam, Maria Misje; Bakkelund, Henrik Ognøy; Strebul, Anna (Master thesis, 2023)
      Oppgaven analyserer hvordan strømmarkedet påvirker konsumentene og produsentene for strøm i Norge. For å analysere har vi brukt markedsmodellen i boken «Micro Economy Today» for tilbud og etterspørsel beskrevet i kapittel ...