• Margaret Thatcher - den usannsynlige lederen 

      Dahl, Kjetil; Abildsnes, Ole-Reinerth Rudnick (Master thesis, 2023)
      I oppgaven har vi belyst følgende hovedproblemstilling: Hvordan bidro Margaret Thatchers vilje til makt og skapertrang til hennes suksess – og til hennes ultimate fall? Margaret Thatcher var Storbritannias første ...