• Florence Nightingale og kongstanken 

      Cranner, Jo; Aasen, Linda Merete; Øiom, Hilde (Master thesis, 2023)
      Vi spør i denne oppgaven om Florence Nightingale forfølger en kongstanke i sitt virke. For å besvare dette har vi sett på tre underproblemstillinger. For det første, om hun er motivert av plikt. Vi har drøftet hvorvidt hun ...