• Aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept - Landbruksdirektoratet inn i en ny tid! 

      Hætta, Liv Berit; Aasen, Audun Flaget; Øster, Marianne Kylstad (Master thesis, 2023)
      Organisasjoner må i dag tilpasse seg omgivelser i rask endring. Dette innebærer at de ofte er utsatt for multiple endringsinitiativ, både planlagte og ikke-planlagte. Teori og empiri støtter hverandre i at endring kan være ...