• Oppfølging av tiltak etter revisjoner, finnes det suksesskriterier? 

      Aas, Ragnhild; Michelsen, Heidi; Storækre, Simona Karaliunaite (Master thesis, 2023)
      Denne studien undersøker internrevisjonens rolle i å oppnå effektiv oppfølging av tiltak etter revisjoner. Temaet vekker interesse, ettersom det ikke foreligger forskning på dette området. Vi har utført litteraturgjennomgang, ...