• Etterlevelse som bidrag til virksomhetsstyring 

      Jenssen, Caroline Nerlien; Øhrbom, Thomas (Master thesis, 2023)
      Det å sikre god virksomhetsstyring er avgjørende dersom virksomheten skal vokse og utvikle seg, og samtidig håndtere krevende perioder og hendelser. Denne oppgaven handler om hvordan etterlevelse kan være et bidrag til at ...