• Big Tech nærmer seg monopolistisk kommunikasjonsmakt 

   Kaspersen, Pernille Wold; Mørck, Thea Langgård (Bachelor thesis, 2022)
   Big Tech-selskapene nærmer seg monopolistisk kommunikasjonsmakt og i denne oppgaven diskuterer vi hvordan det påvirker samfunnet og individer. Vi mener kommunikasjonsmakt illustrerer Big Tech-selskapenes makt godt, men det ...
  • Chat GPT som et verktøy for å forbedre kundeopplevelsen gjennom digital kommunikasjon 

   Braate, Simen Holmgren; Erlandsen, Bjørn-atle Moldeklev (Bachelor thesis, 2023)
   Kunstig intelligens har bidratt til å forenkle arbeidsoppgaver for mange de siste årene, og det benyttes også for å forenkle hverdagen til mange. Blant annet har vi datamaskiner som Google oversetter, Google Home og Alexa. ...
  • Effekten av konkurranser som markedsføringstiltak på Instagram 

   Berland, Irene; Furnes, Synnøve Alise (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bachelor oppgaven er bygget opp etter ITMARD struktur, som vil si at den består av innledning, teori, metode, analyse, resultat og en drøftedel som inneholder konklusjon. Avslutningsvis inneholder den kritikk til ...
  • Emojier i nyhetsbrev: Øker de åpningsraten? 

   Roy, Lotte Christiansen; Samuelsen, Emilie (Bachelor thesis, 2022)
   Det økende fokuset på å relatere til kunden har endret måten merkevarer kommuniserer med forbrukeren. Emojier blir stadig brukt som et kommunikasjonsmiddel, både for å forsterke et budskap, men også for å forenkle et ...
  • En studie om kontekstuell annonsering og holdningsendring til merkevaren 

   Rosvoll, Torbjørn Flåten; Davidsen, Thomas; Haaland, Thor (Bachelor thesis, 2022)
   Den offentlige diskursen preges i økende grad av bekymringer knyttet til personvern og overvåkning på nett. Kontekstuell annonsering er en form for digital annonsering som ikke benytter seg av persondata, og det er dermed ...
  • Facebook truet av transformativ teknologi 

   Pena, Nicolas Falck (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar for seg problemstillingen: «Hvilken innvirkning har utviklingen av blokkjede-teknologi for makten Facebook/Meta innehar, sett i lys av forbrukere sine holdninger og preferanser?». Problemstillingen ...
  • Hvilken effekt har markering av reklame på TikTok på brukerens kjøpsintensjon? 

   Vådal, Maria Qvam; Frisnes-Pedersen, Mathilde (Bachelor thesis, 2023)
   TikTok har raskt etablert seg som en viktig aktør for annonsører i sosiale medier. Dette gir bedrifter en gylden mulighet til å spre sitt budskap til nye målgrupper. Nye metoder for markedsføring dukker stadig opp, og vi ...
  • Hvordan ulike Instagram-innlegg påvirker merkeevaluering og kjøpsintensjon overfor Holzweiler 

   Kaur, Arvind; Nizam, Nida Yousuf (Bachelor thesis, 2022)
   Utviklingen av sosiale media plattformer har ført til ulike innholdsvarianter som innhold fra influensere, innhold fra merker der de viser til sine egne modeller, og innhold fra “vanlige mennesker” som kan utnyttes av ...
  • Hvordan ytringsfrihet blir påvirket av algoritmer i kapitalistiske sosiale medier 

   Pourpak, Christoffer (Bachelor thesis, 2022)
   Formålet med teksten er å utforske hvordan bruken av algoritmer i profittorienterte sosiale medier kan ha innvirkning på ytringsfriheten. Jeg begynner med en gjennomgang av de mest sentrale begrepene, algoritmer, sosiale ...
  • Influencer marketing sin påvirkning på forbrukerene sin prisevaluering 

   Dahl, Thelma Eide; Moore, Milene (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2022, tar for seg temaet Influencer Marketing. Formålet med studien er å bidra til økt bevissthet rundt influencere sin påvirkningskraft på forbrukere, både ...
  • Sårbarheter ved nordmenns digitale atferd 

   Udjus, Lauritz Nathaniel Myking (Bachelor thesis, 2022)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet som en rapport om sårbarheter i nordmenns digitale atferd, sett mot påvirkningsforsøk ved stortingsvalg. Den tok for seg temaene tillit og motstandsdyktighet med mer.