• Hva er årsaken til at menn lykkes bedre med entreprenørskap enn kvinner? 

   Burud, Bettina; Saklor, Nisakorn; Øien, Mathilde (Bachelor thesis, 2022)
   Denne oppgaven tar for seg hvorfor det er færre kvinnelige entreprenører i forhold til mannlige i Norge, men dreier seg i hovedsak om hvorfor menn har en tendens til å lykkes i mye større grad enn kvinner. For hver kvinne ...
  • «Hvilke faktorer kan være hensiktsmessige i bedrifters håndtering av kriser?» 

   Nordby, Fredrik Viraj; Elvestad Storeide, Håvard; Kingsrød, Jonathan (Bachelor thesis, 2022)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke krisehåndtering, og belyse temaet med forankring i teori og metodisk tilnærming. Formålet med problemstillingen er å finne faktorer som kan være hensiktsmessige i håndtering av ...